آزمایشگاه تخصصی پارک


...لطفاً منتظر بمانید

آزمایشات

  • آزمایش کروموزوم X شکننده
  • آزمایش بیماری هانتینگتون
  • آزمایش آمنیوسنتز
  • آزمایش آزواسپرمی
  • آزمایش آتروفی عضلانی نخاعی
  • آزمایش خون کرونا IgG (تشخیص سرولوژی) - SARS-CoV-2 IgG
  • آزمایش پی سی آر کرونا - COVID-19 RT-PCR
  • آزمایش آنتی بادی کرونا IgM (تشخیص سرولوژی) - SARS-CoV-2 IgM

سازمان های طرف قرارداد

تامین اجتماعی
خدمات درمانی
نیروهای مسلح |جانبازان
بیمه ملت
بیمه بانک تجارت
بانک ملی
بیمه تکمیلی آتیه سازان
بیمه SOS
بیمه دانا
بانک صادرات
بانک سپه
بیمه شرکت نفت
بانک کشاورزِی
تکمیلی ما
بیمه آسیا
بیمه ایران


تماس با ما