بیمه ها

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

شماره تماس : 02164501

وب سایت : https://tamin.ir/

آدرس :تهران،خيابان آزادی، جنب وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعی، پلاك ۳۵۹، سازمان تامين اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی  موافقت می کند که خدمت و/یا پشتیبانی محصول را به ترتیب زیر ارائه شود:
• تمامی بیمه‌شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی قبل از مراجعه به مراکز درمانی می‌توانند نسبت به استعلام استحقاق درمان از طریق یکی از روش‌های زیر اقدام و از پوشش بیمه درمان خود اطمینان حاصل نمایند.
• روش 1: مراجعه به سایت medical.tamin.ir، ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان
• روش 2: شماره‌گیری #1420*4* ، انتخاب گزینه 1 (استعلام اعتبار درمانی)، ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان
• روش 3: شماره‌گیری #1*1420*4* ، ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان
• روش 4: استفاده از اپلیکیشن موبایل، مراجعه به سایت pwa.tamin.ir، ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان
• روش 5: شماره‌گیری #1666* ، انتخاب گزینه 1 (استحقاق‌سنجی)، ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان

 

 

تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی

متقاضی دریافت این مجوز مکلف است کد ملی خود و یا افراد تحت پوشش را در سرویس های یاد شده در بخش قبل وارد کرده و از برخورداری / عدم برخورداری خود و افراد تحت کفالت از حمایتت های درمانی اطلاع یابد .
• بیمه شدگان در اجرای مفاد قرارداد ملزم به پرداخت حق بیمه در موعد مقرر می باشند.

چنانچه مخاطب در موعد زمان مقرر پیگیر درخواست خود نباشد، عواقب آن بر عهده مخاطب بوده و هیچ گونه مسئولیتی بر عهده سازمان از قبل این موضوع نمی باشد.

تماس با ما
ساعات کاری
شبکه های اجتماعی