دانستنی های پزشکی

  • پیشگیری از سرطان دهانه رحم
  • نقش EGFR در تشخیص سرطان
  • تشخیص جهش های ژنتیکی در سرطان روده
  • آزمایش کمی متیلاسیون ژن MGMT
  • نقش ژنتیک در سرطان
تماس با ما
ساعات کاری
شبکه های اجتماعی